S vysokoškolským štúdiom sa spája niekoľko rozhodujúcich a veľmi zložitých okamihov. Strach naháňajúca diplomovka, obhajoby, štátnice, ale pred tým všetkým, celkom na začiatku prijímacie skúšky na vysokú. Prvá ozajstná previerka budúcich nádejných vysokoškolákov.
Zrejme nebudete namietať, ak povieme, že prijímačky na vysokú vedia byť poriadnym strašiakom. Preto mnoho študentov iba uvíta môcť ísť na vysokú školu bez týchto stresov navyše, teda bez prijímačiek. Je to však skutočne taká výhoda?

Vysoká škola bez prijímačiek – áno/nie?

Možnosť ísť na vysoké školy bez prijímačiek je obľúbená. Akoby aj nie, po neľahkých maturitách by len blázon neuvítal možnosť vzdať sa ďalšieho učenia aj nervov a byť len tak prijatý na vysokú.

V danom prípade, ak Vám naozaj „hrozí“ dostať sa na vybranú školu bez prijímacích skúšok, ste však zrejme museli strednú skončiť prinajmenšom s vyznamenaním, respektíve zmestili ste sa do požadovaného priemeru. Toto býva tá najčastejšia podmienka, ktorú, ak túžite po „bezprijímačkovom“ prijatí na vysokú rozhodne splňte. A maturity neodfláknite.
Kľúčové sú však aj Vaše vysvedčenia, najmä dva exempláre – koncoročné z tretieho ročníka a polročné zo štvrtého ročníka. Ale ani to ešte nie je záruka, že ste za vodou. Pri mnohých odboroch sú totiž zohľadňované len známky z predmetov, ktoré sa týkajú príslušného študijného smeru.

Ako si pomôcť k prijatiu na vysokú bez prijímačiek

Ďalším kritériom, ktoré môže zvýšiť Vaše šance byť prijatý bez prijímacích skúšok sú mimoškolské aktivity. Ak ste teda boli úspešní na niektorom kole nejakej olympiády, určite to v prihláške spomeňte, ale rátajte s tým, že to zohľadnia len na škole, respektíve vrámci študijného odboru, ktorý s predmetom daných aktivít súvisí.
Rovnako tak Vám môže pomôcť šport, ktorý hrávate/ste hrávali viac ako rekreačne, no to tiež iba na fakulte telesnej výchovy alebo inej športovo zameranej vysokej.

Na vysokú bez prijímačiek ísť nechcem!

Aj to si možno poviete. Pretože, aj tu platí, že nie je všetko zlato, a teda ani Vaše prijatie také ligotavé, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Mnohé vysoké, ktoré prijímajú študentov bez prijímacích skúšok, im totiž už po prvom semestri nachystajú poriadnu pascu. Extra ťažké skúškové obdobie, počas ktorého sú zápočty aj skúšky obrovskou previerkou vedomostí aj nervov a sitom prejdú len tí najlepší. Často v omnoho menšom počte, ako by sa niekto domnieval.
Následná náročná záverečná práca, diplomová či bakalárska práca pdf, ktorá by ich čakala o niekoľko semestrov neskôr je pre nich v danom momente už len nereálnym snom, o štátniciach ani nehovoriac.
Tak čo Vy na to, stále sa Vám javí možnosť dostať sa na vysokú bez prijímačiek ako tá najjednoduchšia?