Problémy s očami má dnes kdekto. Zvyčajne sa v globále zrak začne kaziť po štyridsiatke. Bohužiaľ ale existujú očné chyby, ktoré vznikajú ešte v ranom detstve, a ak sa nediagnostikujú ešte v zárodku a neliečia tým správnym spôsobom, ich odstránenie je v neskoršom veku nemožné.

Medzi takéto očné chyby patrí aj tupozrakosť, odborne nazývaná tiež amblyopia. Ide o porušenie ostrosti rôznej úrovne, a inak bez viditeľných aspektov ochorenia. Postihuje od jedného do päť percent ľudí a vyskytuje sa, ako sme naznačili, už v detskom veku. Toto ochorenie je zaujímavé tým, že sa týka len jedného oka. Druhé zostáva zvyčajne neporušené.

Tupozrakosť sa začína už v ranom detstve

Tupozrakosť sa vyskytuje predovšetkým v ranom detstve a postihuje okolo štyroch percent detí. Závažnosť tupozrakosti spočíva v tom, že ak sa správne nelieči už v začiatkoch, v neskoršom veku je náprava, dá sa povedať, vylúčená. Tupozrakosť je spôsobená škúlením alebo takzvanou refrakčnou chybou, tzn. krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, astigmatizmom a šedým zákalom.

Aby sme si podrobnejšie vysvetlili, o čo ide, tak ide o to, že jedno oko je vychýlené do strany, a tak obraz, ktorý poskytuje, nie je kompatibilný s obrazom zdravého oka. Mozog preto vyradí obraz postihnutého oka a doslova ho prestane využívať. Vývoj oka sa tak zastaví a zostane natrvalo tupozrakým. Prejavuje sa to tak, že človek vidí neostro, nedokáže odhadnúť vzdialenosť. Ani keby sa pohyboval nie v trojrozmernom svete.

 

Podľa čoho rozpoznať problémy s očami a kedy je potrebné navštíviť odborníka

Po praktickej stránke si dieťa tupozrakosť neuvedomuje. Až postupne stráca schopnosť priestorového videnia, nedokáže správne odhadnúť vzdialenosť a vôbec, má celkovo zhoršenú priestorovú orientáciu. Až akási neohrabanosť, zakopávanie tam, kde druhí nezakopnú, škúlenie, natáčanie hlavy, dlhé zaostrovanie ich usvedčí z niečoho nezvyčajného. Vtedy je čas navštíviť všeobecného lekára, a ten pošle vaše dieťa k špecialistovi. Inak, ak máte vo svojej rodine nejaké očné chyby, mali by ste preventívne zájsť za očným lekárom do približne dvoch rokov života vášho dieťaťa. A ak nie, tak aj vtedy treba zájsť k očnému odborníkovi najneskôr do štvrtého roka.

Liečebné metódy, ktoré pomáhajú

Absolútnym základom liečenia tupozrakosti je rozpoznať príčinu a pokúsiť sa ju odstrániť. Predpísať dioptrie na postihnuté oko, prípadne odstrániť operáciou sivý zákal. Celá liečba sa navyše podporuje takzvanou oklúziou, čiže zakrytím toho zdravého oka krytom cez sklíčko okuliarov, čo prinúti postihnuté oko a mozog k tej správnej spolupráci. Ako sa postihnuté oko uzdravuje, aj čas zakrývania sa postupne skracuje. V začiatkoch používania býva oko zakryté celý deň a neskôr už iba jednu hodinu.

Zanedbané oko mozog časom vyradí a stane sa nepoužiteľným

Postihnuté oko sa musí začať zakrývať v podstate ihneď, ako sa tupozrakosť diagnostikuje. Pretože napríklad po šiestom roku sa pravdepodobnosť odstránenia chyby značne znižuje. V opačnom prípade, ako sme spomínali, mozog vyradí postupne postihnuté oko z aktivity a detský pacient tak navždy stratí schopnosť správne interpretovať obraz. I keď niektoré štúdie tento radikálny názor nedávno vyvrátili. Tie tvrdia, že ľudský mozog je dostatočne adaptabilný v ľubovoľnom veku.

Ortopticko-pleoptické centrá pomôžu vášmu dieťaťu

Neoddeliteľnou súčasťou liečenia tupozrakosti sú taktiež pleoptické cvičenia. Tieto sú určené na rozvoj zanedbaných zrakových funkcií tupozrakého oka. Ide o vylepšenie schopnosti orientovať sa v priestore, zlepšovanie farbocitu, byť viac citlivý na svetelné podnety, väčšie spolupracovanie očných a motorických funkcií a iné. V ortopticko-pleoptickom centre odborník naučí dieťa formou rôznych cvičení a hier, ako vylepšiť funkciu toho postihnutého oka.

Neignorujte problémy s očami u svojich detí

Možno povedať, že liečba tupozrakosti je behom na dlhé trate a vyžaduje si úzku spoluprácu dieťaťa a lekára, resp. rodiča a lekára. S liečbou a cvičením sa musí začať čím skôr, pretože čím je dieťa staršie, tým sú nádeje na úplné vyliečenie menšie a menšie. Medicína na terajšej úrovni ju dokáže ovplyvniť medzi tretím a deviatym rokom života. Ignorancia liečby tupozrakosti vedie až k odstráneniu priestorového videnia a jedinec postupne ako keby na jedno oko oslepol.

Tupozraké dieťa bude mať v budúcnosti problém s uplatnením sa v živote

Preto sa k liečbe tupozrakosti treba stavať so všetkou zodpovednosťou, pretože ide o vaše dieťa, o jeho budúcnosť. S takto značne oslabenou zrakovou funkciou sa z vášho dieťaťa stane polovičný invalid, so značne obmedzenou schopnosťou sa zamestnať a športovať.

Nepodceňujte preto preventívnu návštevu lekára, ktorý prehliadne vaše dieťa a vylúči, alebo potvrdí túto veľmi nepríjemnú diagnózu. A ak sa nedajbože tupozrakosť u vášho dieťaťa prejaví, nezúfajte. Medicína dnes napreduje míľovými krokmi a pri správnej liečbe a vzájomnej spolupráci isto dosiahnete vytúženého výsledku.