Ste strojár a potrebujete spoľahlivý program na technické kreslenie? Najlepšie taký, ktorý vám ušetrí aj veľa času a práce s technickou dokumentáciou? Možno poznáte základný GstarCAD Standard pre univerzálne 2D technické kreslenie v rámci medzinárodných a národných noriem či vlastných štandardov. Stavte však na niečo špecifickejšie v rámci vášho oboru. Vyskúšajte 2D CAD program GstarCAD Mechanical.

Čo poskytuje program GstarCAD Mechanical?

Obsahuje funkcie urýchľujúce tvorbu 2D strojárskej dokumentácie. Presné rysovanie je zabezpečené rasterom, uchopením objektov, ich trasovaním či mierkami. V programe nájdete databázu normalizovaných súčiastok a oceľových profilov, značky a symboly strojárskeho kreslenia, číslovanie pozícií, generovanie kusovníkov a tabuliek dier s možnosťou exportu.

Okrem toho nemusíte riešiť žiadne konverzie, importy či exporty dát. V programe pracujete s výkresmi priamo vo formáte DWG. Ste tak plne kompatibilní s ostatnými CAD užívateľmi.

 Predstavte si jednoduchú prácu na dokumentácii, ktorá vám umožní toto:

  • jednoduchšie kreslenie strojárskych výkresov pomocou inteligentných nástrojov (otvory, stredové a konštrukčné čiary),
  • rýchle popisovanie výrobných výkresov vďaka symbolom a značkám (vrátane značiek drsností, tolerancií tvaru a polohy, zvarov),
  • automatickú tvorbu detailov,
  • riešenie viditeľnosti súčiastok v pohľadoch a rezoch zostáv,
  • rýchlu aktualizáciu zmien po úprave predošlých návrhov,
  • a nakoniec jednoduchšie dokončenie výkresov strojárskych zostáv vďaka zarovnávaniu pozícií a automatickému číslovaniu komponentov.

Program na technické kreslenie, na ktorý sa rýchlo preorientujete

Znie to skvele, tak by bola škoda GstarCAD Mechanical, patriaci pod CAD programy nevyskúšať, čo poviete?

Navyše, ak ste boli zvyknutí na klasický AutoCAD, či univerzálny AutoCAD It pre všetky oblasti technického 2D navrhovania, potešíme vás, tento program je im veľmi podobný. Celkovo sú všetky GstarCAD produkty vyvíjané tak, aby sa čo najviac podobali na AutoCAD a užívateľ nevnímal rozdiely. Cieľom je výrazne eliminovať čas a financie na preškolenia. Avšak CAD programy na rozdiel od programov AutoCAD umožňujú tiež používať doplnkové nadstavby a profesijné moduly.