Je tu čas letných dovoleniek a s ním prichádza aj množstvo rôznych starostí. Mnohí ľudia pred dovolenkou riešia otázku, či sa poistiť alebo nie. Jednou z možností, ako sa vyhnúť starostiam na poslednú chvíľu, je vybaviť si celoročné cestovné poistenie.

Cestovné poistenie je nevyhnutnosťou pre tých, ktorí chcú vycestovať do zahraničia a vylúčiť riziko finančných ťažkostí. Je dobrou voľbou pre ľudí, ktorí chcú mať istotu, že budú v prípade úrazu, nečakanej choroby, straty batožiny alebo v ďalších iných neočakávaných situáciách v bezpečí. Asistenčná spoločnosť je pripravená pomôcť vám v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu.

Cestovné poistenie slúži na úhradu nevyhnutných nákladov poistenca na ošetrenie. Ide o náklady, ktoré súvisia s úrazom alebo s chorobou, a to vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia.

Aké sú možnosti?

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne možnosti cestovného poistenia. Podstata je však rovnaká. Pri výbere cestovného poistenia je hlavné dbať na to, aby ste mali poistné krytie v krajine, do ktorej cestujete. Niektoré poistky zahŕňajú iba európske destinácie, ak cestujete do Afriky alebo Ameriky či Ázie, musíte sa pripoistiť.

Ako na to?

Vybaviť si cestovné poistenie je v súčasnosti úplne jednoduché. Stačí si vybrať podľa svojich preferencií a podľa sumy, akú ste ochotní zaplatiť, a urobiť pár klikov. Obľúbené sú najmä portály, ktoré ponúkajú porovnania cien a poistných krytí. Pri výbere celoročného cestovného poistenia je dôležité si všímať, v akých krajinách poistenie platí.

Cestovné poistenie si ľahko vybavíte online. Potrebujete na to len identifikačné údaje osoby, ktorú chcete poistiť (meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého bydliska). Potom si vyberiete dátum začiatku poistenia a počet dní pobytu v zahraničí. Nemali by ste zabudnúť uviesť deň odchodu zo Slovenska a dátum príchodu, pretože je dobré mať poistené aj tieto dva dni. V prípade, že si zvolíte celoročné cestovné poistenie, platné bude od dátumu, kedy sa poplatok za poistenie pripíše na účet poisťovne, až nasledujúcich 365 dní.

Pri cestovnom poistení si môžete zvoliť aj úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta či nákladov na kauciu).

Ako zareagovať, ak sa vám stal úraz v zahraničí?

V prvom rade by ste mali kontaktovať asistenčnú službu. Telefónne číslo na ňu nájdete na asistenčnej kartičke, ktorú si môžete vytlačiť a nosiť vo svojej peňaženke, ale nachádza sa samozrejme aj vo vašej zmluve. Asistenčná služba vám odporučí najbližšie miesto, kde vás ošetria alebo vás v prípade potreby aj hospitalizujú. Určite pri sebe majte aj dokument o poistení, ktorý slúži ako doklad o platnosti cestovného poistenia.

Ako je to s platbou u lekára?

Ak ide o menšie finančné čiastky, ktoré dokážete zaplatiť priamo na mieste, zaplaťte a uchovajte si doklad o zaplatení. Ten dáte po príchode na Slovensko preplatiť poisťovni. Vyššie finančné čiastky nemocnica vyfakturuje priamo poisťovni, s ktorou ste uzavreli cestovné poistenie. Na preukázanie toho, že máte platné cestovné poistenie, slúži asistenčná karta, prípadne len číslo vášho poistenia s názvom poisťovne. Lekár v zahraničí si bude chcieť túto skutočnosť overiť.

Výhody celoročného cestovného poistenia

Celoročné cestovné poistenie je skvelou voľbou pre tých, ktorí radi cestujú a majú radi všetko pod kontrolou. Pri celoročnom cestovnom poistení sa vám nemôže stať, že aj keď sa rozhodnete pre dovolenku na poslednú chvíľu, zabudnete sa poistiť. Môžete bez problémov vycestovať aj spontánne a dovolenku si užijete bez zbytočných komplikácií.

Cestovať môžete bez toho, aby vás obmedzovali dátumy. Dovolenku si preto môžete v prípade záujmu aj predĺžiť či skrátiť a finančne vás to neovplyvní.

Pri celoročnom cestovnom poistení výrazne ušetríte.

Oplatí sa pre všetkých tých, ktorí nie sú limitovaní letnou sezónou a radi cestujú počas celého roka. Nie ste limitovaní ani množstvom dovoleniek, počas 365 dní od uzatvorenia poistenia môžete cestovať neobmedzene.

Čo všetko zahŕňa celoročné cestovné poistenie?

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí – náklady súvisiace s vyšetrením u lekára a s nevyhnutnou liečbou,
  • poistenie pre prípad úrazu a smrti – zahŕňa aj poistné plnenie v prípade trvalých následkov alebo v prípade smrti následkom úrazu,
  • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby – poisťovňa vám uhradí škodu, ktorá vám vznikla pri poškodení alebo krádeži vašej batožiny,
  • poistenie poškodenia, straty či zničenia cestovných dokladov – poisťovňa vám uhradí náklady spojené so zaobstaraním nových dokladov,
  • poistenie zodpovednosti za škodu – zahŕňa náhradu škody, ak spôsobíte ujmu na živote, zdraví či majetku tretej osoby,
  • poistenie právnej pomoci a kaucie – zahŕňa úhradu nákladov, ktoré sú nevyhnutne vynaložené na právnu pomoc a zastupovanie advokátom pred súdom, v prípade poistnej udalosti sprostredkuje asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc a uhradí náklady na ňu,
  • poistenie technickej pomoci v zahraničí – užitočné najmä v prípade, že sa vám v zahraničí pokazí auto alebo budete mať dopravnú nehodu. Poisťovňa sa postará o zabezpečenie odtiahnutia vozidla a jeho opravu.