Slovenská republika zaviedla od januára 2019 nový benefit pre zamestnancov s názvom rekreačné poukazy. Ide o príspevok na pobyt alebo dovolenku, ktorú si môžete užiť nielen sami, ale aj s celou rodinou. Mnohí túto novinku vítajú, no iní ju kritizujú. Dôvodom je napríklad fakt, že nárok na príspevok má len určitá skupina obyvateľov, čím dochádza k diskriminácii ostatných ľudí. Na rekreačný poukaz má nárok každý zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa s počtom viac ako 49 zamestnancov. Ak pracujete vo firme, kde sa vás toľko nenachádza, o príspevok požiadať môžete, no zamestnávateľ vám ho nie je povinný poskytnúť. Dôležité je však pripomenúť, že poukaz dostanete len v prípade, ak si o neho sami požiadate, súhlas zamestnávateľa  však k nemu nepotrebujete.

Ako zistiť, či máte nárok na poukaz?

Ak nie ste si istý, koľko zamestnancov pracuje vo vašej firme a či teda máte nárok na príspevok, dá sa to zistiť jednoducho. Rozhodujúci je spôsob zisťovania a to, koľko zamestnancov evidovala firma za predchádzajúci kalendárny rok. Ak to bolo viac ako 49 ľudí, zamestnávateľ je povinný vám poukaz poskytnúť. Ak to bolo menej, zo strany zamestnávateľa je príspevok dobrovoľný a teda nie je isté, že ho dostanete.

Kto má nárok na príspevok a v akej výške?

Ak rozmýšľate nad tým, či o rekreačný poukaz požiadate, treba vedieť, aké podmienky musíte spĺňať. Okrem toho, že musí mať podnik určitý počet pracovníkov, isté kritéria platia aj pre vás. Aby ste sa k poukazu dostali, musíte u aktuálneho zamestnávateľa pracovať nepretržite najmenej 24 mesiacov a to na základe pracovnej zmluvy. V prípade, ak pracujete na dohodu, na tento benefit nárok nemáte. Tým, ktorí pracujú na skrátený úväzok, sa výška príspevku znižuje v pomere zodpovedajúcemu tomuto stavu. Maximálna výška, ktorú vám môže zamestnávateľ poskytnúť na rekreáciu je 55% z ceny pobytu, no zároveň  nemôže presiahnuť 275 eur za kalendárny rok. Z toho vyplýva, že ak bude vaša dovolenka drahšia ako 500 eur, doplatiť si budete musieť nielen 225 eur, ale aj zvyšnú sumu za pobyt. Dôležité je tiež pripomenúť, že pobyt treba zrealizovať na Slovensku, inak na príspevok nárok nemáte. Obmedzenie platí aj na počet prenocovaní, pričom v ubytovaní musíte stráviť najmenej dve noci. Pre mnohých je dovolenka na Slovensku obľúbená najmä vo forme víkendových pobytov, ktoré sa využívajú cez rôzne zľavové portály. Dobrou správou je, že poukaz môžete využiť aj na takúto službu a dokonca aj na takzvaný letný tábor pre svoje dieťa. Ak ste teda z tých, ktorým môže byť príspevok poskytnutý, určite ho využite a zarezervujte si ubytovanie čo najskôr.