Iba nedávno najväčšia a najznámejšia sociálna sieť priznala, že sa ňou zozbierané osobné údaje desiatok miliónov ľudí dostali do nepovolaných rúk. Na dôvažok dokonca pripustila, že sa citlivé údaje väčšiny z takmer dvoch miliárd užívateľov mohli dostať k cudzím osobám.

A to nie je všetko. Ak si myslíte, že vďaka internetu v mobile máte súkromie zaručené napríklad pri písaní správ, mýlite sa. Vašu súkromnú debatu v rámci sociálnej siete najprv preveruje automat. Ak sa mu jej obsah podľa stanovených kritérií nepozdáva, posunie ju moderátorovi. Ten má právo rozhodnúť, či komunikácia neohrozuje verejný záujem. Či nie je voči niekomu nenávistná, alebo či nepodnecuje k násiliu.

Čo váš operátor môže

S vaším súhlasom je operátor oprávnený zhromažďovať údaje sám, alebo prostredníctvom poverených osôb – teda sprostredkovateľov. Všetko iba v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Zároveň má právo spolupracovať s odborníkmi na určitú oblasť, ako správa informačných technológií, zmluvné telefonické informačné centrá, či spolupráca ohľadom vymáhania pohľadávok. Spoločnosti poskytujúce verejné siete alebo služby sú oprávnené vymieňať si údaje o svojich zákazníkoch.

Súkromie na internete nehľadajte

Anonymné prehliadanie či surfovanie v mobile neexistuje. Môžete len sťažiť vystopovanie. Ľudovo povedané – upratať po sebe.

Skryť sa pred svojím poskytovateľom internetu je vlastne nemožné, keďže vám prideľuje prístupovú adresu. Ňou sa pripájate do siete. Váš poskytovateľ vidí všetko, čo na internete robíte.

Čo sa urobiť dá, je neukázať svojho poskytovateľa. Možno to zabezpečiť cez rôzne krycie servery. Aby poskytovateľ vydal vaše údaje, musí dostať podnet od orgánov činných v trestom konaní či od obdobných inštitúcií. Teda ak vy navonok neukážete svojho poskytovateľa internetu, ste pre ostatných neviditeľný.

Prečo je o osobné údaje záujem

Sledovanie sa deje v podstate automaticky. Každá stránka, ktorú navštívite, si vypýta niekoľko informácií o vás. Tie odosiela váš poskytovateľ internetu. Deje sa to ihneď, ako sa cez mobil pripojíte na internet, či do inej siete.

Monitorovanie fungovania na internete je každopádne dôležité pre jeho ďalší vývoj. Dôvodov je však oveľa viac. Tým hlavným je, aby vám mohli ponúknuť reklamu šitú na mieru. Ak ste nedávno hľadali informácie o dovolenke, zrazu sa vám vo všetkých reklamách objavujú dovolenky.

Pokiaľ ste podozrivý, štát vás môže sledovať a odpočúvať kedykoľvek. Vďaka vášmu poskytovateľovi internetu v mobile. V takom prípade vám nepomôže ani krycí mechanizmus.

Cookies

“Sušienky” sú tiež obľúbeným nástrojom monitorovania. Každá internetová stránka zanechá vo vašom zariadení istú stopu. Podľa nej vás následne vie spoznať. V mobilných zariadeniach pritom nejde len o odrobinky. Niektoré operačné systémy vás vďaka cookies jednoducho nemusia pustiť na konkrétne stránky.

Aj vy možno patríte k tým, čo sú presvedčení, že na internete nič zlé nerobia. A reklamy si nevšímajú. Takže žiadny problém. Zrada prichádza až následne. Postupne sa k vám totiž dostane len taký obsah, ktorý ste vyhľadávali. Ak budete napríklad pátrať len po vedeckých informáciách, systém vám vôbec neponúkne náboženský pohľad na problematiku.

Komfort či kontrola

Takže v konečnom dôsledku zistíte, že len obyčajným pohybom na internete o vás ktosi kdesi zbiera najrozličnejšie informácie. Vo virtuálnom svete je tomu takmer nemožné uniknúť. Najväčšie internetové spoločnosti navyše spájajú svoje služby pod jeden účet.

Cloud

Budúcnosť internetových služieb smeruje k nahrávaniu obsahu na jednotné dátové úložiská. Hovorí sa im cloud. V podstate ide o výborný nápad. Garancia súkromia je pri nich ale otázna. Už dnes vám firmy ponúkajú reklamu aj podľa kľúčových slov, ktoré vám našli v emailoch.

Heslom ošetrené konto po najnovších skúsenostiach v podstate nemôže nič chrániť. Hackeri vedia ukradnúť aj celú databázu. I s prihlasovacími menami, heslami či platobnými údajmi.

Čo naozaj funguje

Predsa len existujú prostriedky, ktoré dokážu pomôcť. Vedia presmerovať komunikáciu cez ďalší server, alebo špeciálny samostatný program vo vašom zariadení. Ochrana spočíva v tom, že sťahovaný obsah sa nenahráva priamo vám, ale takzvanému proxy serveru. Vy komunikujete s ním. Cieľová stránka vidí len adresu sprostredkovateľského zariadenia. Nie vašu.

Do úvahy prichádza aj sieť VPN, z angličtiny Virtual Private Network. Je to vlastne sieť na prepojenie zariadení na rôznych miestach internetu do spoločnej virtuálnej siete, hoci sú aj vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach sveta. Vďaka tejto virtuálnej súkromnej sieti vedia medzi sebou komunikovať, ako keby boli spolu na jednom sieťovom prepojení.

Ako sa bezpečne skryť

Vrcholovou ukážkou neviditeľného účinkovania na internete je svetoznámy špión Edward Snowden. Použil celkom jednoduchý dostupný operačný systém a nahral ho na USB. Spúšťacie USB s takýmto systémom je možné vytvoriť a keď ho spustíte, môžete docieliť úplne najvyššiu mieru anonymného internetového prehliadania. Opačná strana vidí iba systém. Nevie, kto ho používa.