Povinné zmluvné poistenie označované v skratke PZP doznalo v novom kalendárnom roku niektorým zmenám a bolo by dobré, keby ste o nich vedeli aj vy. Môžete sa tak oveľa ľahšie orientovať medzi často spletitými informáciami podávanými poisťovňami a pružnejšie tak reagovať v prípade akejkoľvek potreby. Napriek tomu, že nejde o nič zásadné, je dobré byť v každom prípade informovaný. Dáme vám preto niekoľko rád, aby ste na nič podstatné nezabudli.

Na začiatok si pripomeňme aspoň tie najzákladnejšie informácie týkajúce sa zákonného poistenia. Toto poistenie sa preto nazýva povinným, pretože ho musí mať uzatvorené každý majiteľ, držiteľ, alebo prevádzkovateľ motorového a prípojného vozidla s pridelenou evidenčnou značkou.

Existujú aj určité výnimky, kedy sa musia takto poistiť aj vozidlá, ktoré značku nemajú ako napríklad pracovné stroje, poľnohospodárske stroje, a pod. Ich použitie je zamerané na prevádzku mimo cestných komunikácií, ako napríklad na poli, v kameňolomoch, fabrikách, no po skončení pracovnej činnosti sa často presúvajú do garáží a dielní po cestách, takže v istom momente sú aj ony súčasťou cestnej premávky.

Rada prvá: Uvedomte si na čo slúži uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Takéto uzatvorené poistenie slúži na vykrytie vami spôsobenej škody, a to buď na majetku iných, alebo dokonca na zdraví zúčastnených osôb. To znamená, že ak niečo spôsobíte, nejakú ujmu v rámci prevádzky vášho vozidla, vaša poisťovňa náklady poškodenej strane, prípadne stranám preplatí. Z toho vyplýva, že v žiadnom prípade nepodceňujte povinnosť uzatvoriť si zákonnú poistku, pretože jednak vás prípadná škodová udalosť vyjde na pekné peniaze a ak vás policajti pri cestnej kontrole zastavia a zistia, že vaše vozidlo nie je poistené, čaká vás mastná pokuta. Doklad o zaplatení, tzv. bielu kartu, prípadne šek o zaplatení noste vždy pri sebe, vyhnete sa tak dokazovaniu a zbytočným starostiam.

Rada druhá: Poistite si vaše auto čo najskôr

Toto naše odporúčanie úzko súvisí s tým, čo sme napísali vyššie. Akonáhle sa stanete majiteľom, držiteľom, alebo prevádzkovateľom vozidla, v čo najkratšom čase zájdite do poisťovne a uzatvorte si poistku. Prečo, to sme už taktiež napísali. Kedysi bolo zvykom uzatvárať PZP na jeden kalendárny rok, čo však dnes nemá opodstatnenie, pretože doba sa mení a čokoľvek nastane, nastane bez ohľadu na dátum.

Takže ak si napríklad kúpite auto koncom júna a kúpite si poistku, tá bude platiť presne jeden rok. Taká je aj najčastejšia doba poistenia, čo však neplatí plošne, pretože nie každý motorista z rôznych dôvodov plánuje jazdiť dvanásť mesiacov. Ak teda napríklad chcete auto predať v dohľadnej dobe, uzatvoríte si poistenie na kratšiu dobu. Podrobnejšie informácie vám ochotne poskytnú v každej poisťovni. Ukončenie poistenia musíte ohlásiť vždy minimálne šesť týždňov dopredu a ak máte nárok na vrátenie poistného, tak vám poisťovňa vyplatí alikvotnú čiastku.

Rada tretia: Zoznámte sa s ponukami poisťovní

No a teraz prejdime k tomu najdôležitejšiemu, k tým avizovaným zmenám. Štát začal vyberať od minulého roku do štátnej pokladnice nový typ odvodu a tým je zhruba osem percent z každého neživotného poistenia, čiže aj z poistení týkajúcich sa prevádzky vozidiel. Je iba pochopiteľné, že tento fakt museli poisťovne zohľadniť a premietnuť ho tak do svojich ponúkaných produktov a služieb. Konkurenčný boj však má svoje pravidlá, a tak sa poisťovne budú snažiť vás nalákať na rôzne zľavy, akcie a benefity. Lenže tie sami osebe nie sú pre vás smerodajné, pretože parametre podľa ktorých poisťovňa určuje výšku poistného sú pevne stanovené.

V skutočnosti poisťovňa v prvom rade berie do úvahy cenu a vek vášho auta, určenie, objem a výkon motora, typ a značku výrobcu, ďalej potom váš vek a šoférske skúsenosti, charakter a počet prípadných škodových udalostí a mnohé iné. Takže v konečnom dôsledku môžete zostať sklamaní aj po započítaní spomínaných zliav. Preto je mimoriadne vhodné si dať vyhotoviť ponuku vo viacerých poisťovniach, aby ste sa následne vedeli zodpovedne rozhodnúť.

Rada štvrtá: Prihliadajte na možnosť pripoistena

Ďalšia taká významnejšia zmena oproti minulosti je tá, že poisťovne vo väčšej miere začali ponúkať k PZP aj rôzne formy pripoistení, ktoré boli v minulosti typické skôr pre havarijné poistenie. Medzi tie najčastejšie sa vyskytujúce patrí poistenie skiel, batožiny, úrazu, odcudzenie vozidla, zrážky so zvieraťom, a pod. Toto všetko je síce veľmi pekné, ale ak plánujete si zakúpiť aj havarijné poistenie, čo je logickým krokom najmä pri novších a drahších značkách, musíte dávať pozor, aby sa vám niektoré poistenia, resp. pripoistenia zbytočne nezdvojovali.

Takže vidíte, nestačí pred uzatvorením porovnávať výšku a rozsah povinnej poistky ale taktiež aj havarijnej. Ako by toho nebolo na vás málo. A ak si zoberiete do úvahy aj rozsah ponúkaných asistenčných služieb, máte zarobené na pekný hlavybôľ.

Rada piata: Plaťte tak, aby vás to vyšlo čo najmenej

Niekdy vyššie sme spomínali, že zákonná poistka sa zvykne platiť raz ročne. Niekedy sa však klienti rozhodnú pre polročnú platbu alebo mesačnú. Tie dôvody sú samozrejme rôzne. Ak vám ale smieme poradiť, zostaňte radšej pri tom, že zaplatíte raz do roka a máte pokoj. Poisťovne si totiž rady prihadzujú príplatky k častejším platbám do roka, takže nič neušetríte, naopak v konečnom sumáre vám nabehne pekných pár eur naviac, čo je pri cene zákonnej poistky častokrát nemalá čiastka. Tak isto, ak sa vám dá, plaťte poistku kartou a nie šekom, lebo aj poplatky na pošte sú dosť vysoké.

Snažili sme sa vám v našom článku priblížiť čo je to vlastne PZP a čo by ste mali vziať do úvahy pred jeho zakúpením v roku kalendárnom roku. Tých dôležitých zmien nakoniec nie je až tak veľa, no kedže každé euro sa počíta a možno sme vám ho práve pomohli ušetriť.