Nie je zákal ako zákal. Aký je rozdiel medzi šedým a zeleným?
Nie je zákal ako zákal. Aký je rozdiel medzi šedým a zeleným?

Ak sa spomenie zákal v súvislosti s očami, je potrebné spozornieť. Šedý aj zelený berú ľuďom zrak a sú vo svete najčastejšou príčinou zo všetkých očných chorôb. Prečo sa šedý nazýva šedým nie je až také ťažké uhádnuť. Zelený zákal je ale len ľudový názov, pri ktorom sa o zákal v skutočnosti nejedná. Aký je medzi nimi teda rozdiel?

Aj šedý zákal – odborne katarakta, aj zelený zákal – glaukóm sú vekom podmienené očné ochorenia. Podstatne skôr sa nás však spravidla týka ten zelený. Kým šedý zákal je možné veľmi jednoducho odstrániť, poškodený zrakový nerv, ku ktorému dochádza pri glaukóme už opraviť nie je možné. Liečba sa tak zameriava len na stabilizáciu ochorenia.

V tomto článku sa dozviete, ktoré sú najrizikovejšie faktory pre vznik glaukómu a katarakty, čo majú spoločné aj či a ako sa im dá predísť.

Glaukóm a katarakta sú odlišné ochorenia, majú však veľa spoločných vlastností

Katarakta, ľudovo tiež šedý alebo sivý zákal, je očné ochorenie, pri ktorom dochádza vplyvom zníženej funkcie metabolizmu šošovky k jej postupnému zakaľovaniu.

Glaukóm – zelený zákal definuje lekár siete iClinic MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH ako: „súhrnné označenie pre choroby oka, ktoré majú za následok poškodzovanie zrakového nervu.“

Z uvedených definícií je jasné, že zelený aj šedý zákal postihujú úplne inú časť oka. Napriek tomu majú viacero spoločných vlastností. Jeden aj druhý patria medzi takzvané vekom podmienené očné ochorenia, nakoľko hlavným rizikovým faktorom ich vzniku je vek. Obe ochorenia môžu spôsobovať trvalú slepotu a podobné sú aj ich niektoré prejavy. Medzi najčastejšie pri oboch patrí zúženie zorného poľa, strata priestorového videnia, zahmlené a rozmazané videnie či svetloplachosť.

Podobnosť nájdeme aj v niektorých rizikových faktoroch vplývajúcich na vznik zeleného a šedého zákalu. Okrem veku sú to tiež zápaly či úrazy oka, fajčenie, niektoré celkové ochorenia. Veľmi dôležitou spoločnou črtou je tiež, že sa obe ochorenia môžu v tele vyvíjať aj roky bez pociťovania akýchkoľvek ich príznakov.

Naopak, existuje tiež niekoľko zásadných odlišností medzi glaukómom a kataraktou. Ten  najzásadnejší sme spomínali už v úvode. Kým sivého zákalu sa je možné zbaviť celkom jednoducho a dokonca je možné proti nemu úspešne bojovať ešte pred jeho vznikom. Stačí, ak absolvujete výmenu šošovky, napríklad kvôli nastupujúcej presbyopii.

Za hlavný dôvod vzniku glaukómu sa považuje vysoký vnútroočný tlak, ktorý spôsobuje postupné poškodzovanie zrakového nervu prenášajúceho informácie z oka do mozgu. Poškodené zrakové tkanivo nie je možné zachrániť ani obnoviť.

Prečo šedý a prečo zelený?

Pri šedom zákale je pomenovanie celkom logické. Prirodzene číra šošovka sa zakaľuje do siva/šeda. Inak je to pri zelenom zákale. Označenie zelený zákal získal glaukóm údajne už v období starovekého Grécka. Kombináciou zmenenej farby dúhovky a zakalenej rohovky sa lekárom postihnuté oko javilo pri pokročilom štádiu choroby ako jemne zelené. Toto je však nesprávna interpretácia glaukómu, nakoľko pri glaukóme sa nejedná o zakalenie, ale o poškodenie zrakového nervu.

Bežná operácia katarakty, niekoľko možností zníženia vnútroočného tlaku

V súčasnosti neexistuje iný spôsob liečby katarakty ako operácia. Tá je možná viacerými metódami a na Slovensku, podobne ako v iných rozvinutých krajinách, patrí medzi najbezpečnejšie operácie vôbec. Niektoré operačné metódy sú hradené zdravotnými poisťovňami, za modernejšie je potrebné zaplatiť. Ich podstatou je výmena starej zakalenej šošovky za novú, umelú. Výhodou takejto operácie je, že zvolením si vhodného druhu šošovky je možné zbaviť sa aj refrakčných vád ako napríklad krátkozrakosti, ďalekozrakosti či presbyopie. Zároveň tiež platí, že ak sa pre výmenu šošovky rozhodnete v skoršom veku, šedého zákalu sa v budúcnosti obávať nemusíte.

Liečba glaukómu je sústredená prioritne na zníženie vnútroočného tlaku. V raných štádiách môže stačiť aj konzervatívna liečba aplikáciou očných kvapiek či vybraných druhov liekov. V neskorších štádiách je potrebné pristúpiť k laserovej operácii oka metódou selektívnej laserovej trabekuloplastiky, prípadne až ku chirurgickému zákroku, ktorého podstatou je vytvorenie umelého spojenia medzi vnútrom oka a podspojivkovým priestorom, kam môže vnútroočná tekutina priebežne odtekať.

Aj z uvedeného vyplýva, že čím skôr sa podarí zelený či šedý zákal odhaliť, tým jednoduchšia a rýchlejšia je ich liečba. Preventívne prehliadky by tak mali byť samozrejmosťou v každom veku.