Okrem povinnej zákonnej poistky, ktorá vás chráni v prípade škodovej udalosti či dopravnej nehody a havarijného poistenia je veľkou výhodou zakúpiť si aj asistenčné služby. Budete mať tak po ruke spoľahlivého pomocníka, ktorý vám na cestách pomôže vždy, keď to budete potrebovať.

Výhoda asistenčných služieb

Ak sa vám stane neočakávaná udalosť na cestách, vždy je lepšie, ak máte niekoho, na koho sa môžete v prípade núdze obrátiť. Asistenčná služba vám ponúka profesionálnu pomoc napríklad pri poruche auta či dopravnej nehode na Slovensku, ale aj v zahraničí. Poskytuje vám konkrétnu pomoc a prepláca vzniknuté náklady. Či už ide o ubytovanie v hoteli, výmenu pneumatiky či odtiahnutie do najbližšieho servisu. Asistenčné služby poisťovne Onlia majú neobmedzený limit na území Slovenskej republiky a limit 1000€ v zahraničí. Vybrať si ich môžete k akémukoľvek zo základných poistení.

Havarijná verzus zákonná poistka

Hlavný rozdiel medzi havarijnou a zákonnou poistkou spočíva v tom, že PZP je zo zákona a havarijnú poistku uzatvárate dobrovoľne. Keďže PZP je zo zákona povinné, máte rovnako povinnosť mať so sebou bielu kartu, v prípade cestnej kontroly. Tá slúži ako doklad o poistení. Pri ceste do zahraničia sa musíte preukázať zelenou kartou. V prípade, že nemáte uzatvorené havarijné poistenie a stane sa vám, že zaviníte nehodu, z vašej PZP si opraví auto len osoba, ktorej škodu ste spôsobili. Opravu vášho auta budete musieť financovať z vlastných finančných prostriedkov. V prípade PZP zákon určuje minimálnu výšku limitu poistného plnenia. Tá je 1 milión eur v prípade škody na majetku, ušlom zisku a nákladoch na právne zastupovanie pri uplatňovaní nárokov a 5 miliónov eur pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení. Minimálny limit havarijného poistného plnenia sa pohybuje v závislosti od dohody medzi klientom a poisťovňou. Onlia ponúka plnohodnotné havarijné poistenie, ktoré je možné vyskladať si presne na základe potrieb klienta a kryje do plnej výšky hodnoty auta.

Krátkodobé havarijné poistenie

Existuje aj možnosť uzatvoriť krátkodobé poistenie s poisťovňou Onlia. Krátkodobé poistenie sa využíva najmä v prípadoch, kedy sa predpokladá, že sa vozidlo nebude využívať počas celého roka. Platíte len za obdobie, kedy potrebujete. Poistenie môžete uzavrieť z pohodlia domova a rýchlo prostredníctvom internetu jednoducho a podľa vlastných predstáv. Je to otázka niekoľkých minút, pričom ho kedykoľvek môžete zrušiť.